Είδη Σταφυλιών PDF Εκτύπωση E-mail

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΝΕΤΙΟΥ

 

Έρευνα Συλλόγου για την ύπαρξη ειδών αμπέλου στο Συνετί.
Πηγή: Κάτοικοι περιοχής.

 

ΛΕΥΚΑ

ΜΑΥΡΑ

ΚΟΚΚΙΝΑ

 

 

Ανθούσα

Κρητικό

Νικολαϊτικο

 

Αυγουλάτο

Κουμαριανό

Ψωριάτης

 

Ασπροκούμαρο

Κάρπιο

 

Φράουλα

Εφτάκιλο

Κουντούρα

 

Σιδερίτης

Κατουρλάς

Μαυρόστιφο

 

 

Κατινάρι

Μαυράκι

 

 

Μπεγλέρι

Μαυροποτάμισο

 

 

Ποταμίσι

Μαύρο Ροζακί

 

 

Ροζακί

Χιώτικο

 

 

Σαββατιανό

 

Νυχάτο

 

Σταυρωτό

 

Χονδρόρογο

 

 

Αιδάνι

 

 

 

 

 
© 2010 Συνετί Άνδρου