Ιστορία Λαογραφικού Μουσείου PDF Εκτύπωση E-mail

Ο χώρος που στεγάζεται το Λαογραφικό Μουσείο Συνετίου, κτίστηκε με δωρεά του μεγάλου Έλληνα ευεργέτη Ανδρέα Συγγρού το 1870, με σκοπό να στεγαστεί το Δημοτικό Σχολείο του χωριού. Πράγματι για 125 και πλεον χρόνια στις αιθουσές του φιλοξένησε τους μαθητές και τις μαθήτριες του χωριού, όπου τελικά το 1998 έπαυσε να λειτουργει ως Δημοτικό Σχολείο λόγω μικρού αριθμού μαθητών.  Επισκευάστηκε  το 1960-62 με έξοδα του κράτους και δωρεές όλων των απόδημων Συνετιανών, ενώ με δωρεά του Ιωάννη Γουλανδρή διαμορφώθηκε σπίτι για τον δάσκαλο  στην εσωτερική αυλή του.

 

 

Από το έτος 2000 κι αφού πρώτα ανακατασκευάστηκαν οι εσωτερικοι και εξωτερικοί του χώροι, λειτουργεί ως Λαογραφικό Μουσείο που ίδρυσε  ο αείμνηστος πλοίαρχος Ε.Ν. Γιαννούλης Φακής συνεπικουρούμενος από συγχωριανούς του. Τα αξιόλογα εκθέματά του  αποτελούν περιουσία του Δ.Δ. Συνετίου και  η συγκέντρωση, η συντήρηση και  η ανάδειξή  τους υποστηρίζεται από το Σύλλογο Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου Συνετίου, ένα κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό Σωματείο. Άλλωστε αυτός ήταν κι ο λόγος ίδρυσης αυτού του Συλλόγου. 

Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει σε αναπαράσταση ένα παραδοσιακό Συνετιανό σπίτι με όλα του τα δωμάτια, τον εξοπλισμό και τους βοηθητικούς χώρους σε ορατό πεδίο. Ο κάθε χώρος ανεκτίμητης συναισθηματικής αξίας, παραπέμπει σε εποχές ήρεμης οικογενειακής ζωής, απαλλαγμένης από το άγχος της σημερινής καθημερινότητας. 

 

 

 
 

 

 
© 2010 Συνετί Άνδρου